Ge dina anställda möjlighet

att känna trygghet i arbetet

Om företaget

Bo Privén har sedan slutet av 80-talet hållit kurser i konflikthantering och personligt skydd. Han är bland annat utbildad på International Bodyguard Association (IBA).

Har varit instruktör

och lärare på Personskyddsskolan. Han har mångårig erfarenhet av olika kampsporter.

Studier i psykologi och juridik ligger till grund för de metoder han lär ut.

Har utbildat över två tusen personer  sedan slutet av 80- talet.

Länkar

 

 

 

 

 

 

Utbildning i hantering av konfliktsituationer för
anställda och privatpersoner
i utsatta yrken

 

 

 

  Vi erbjuder era anställda en säkerhetsutbildning.

   

  I dagens arbete känner sig många otrygga på grund av det ökande våldet. Den otryggheten kan ibland annat leda till sjukdom och att anställda byter arbete.

   

  Anställda inom offentlig förvaltning, handel, skolor och andra som i sitt yrke har många dagliga kontakter med andra människor kan känna en stor osäkerhet och rädsla att utsättas för någon form av hot eller våld.

   

    

    

    

    

   Kursen i hantering av konfliktsituationer stärker självförtroendet hos de anställda samt ger kunskap att hantera besvärliga situationer.

    

   Genom att dessutom lära sig olika självskyddstekniker och veta hur man skall agera i konflikt- situationer, får man trygghet i att utföra sina arbetsuppgifter samt känna sig säkrare på sin arbetsplats.

    

    

    

   Styrelsen för Arbetslivsfonden i Stockholms län

   har den 25 november 1994 godkänt utbildningen.

   Copyright ® 2014 defendosecurity.se  
   Defendo Security